Wijkbudget Kroonmolenwijk

627 dagen resterend

Kroonmolen Luistert… We luisterden naar meer dan 500 inwoners

Kroonmolen Verbindt... We lazen samen de verhalen van inwoners en ontdekten de noden die leven in de wijk.

Kroonmolen Groeit... Projecten wekken de wijk tot leven

Met het wijkbudget zijn inwoners en organisaties uit de wijk aan zet. Iedereen is welkom op zaterdag 20 april om 10u in het stadhuis om de 44 voorstellen die werden ingediend uit te werken tot waardevolle projecten voor de hele buurt. Zo pakken we samen de noden die leven in de Kroonmolenwijk aan.

Ontdek onder de tijdslijn alle ingediende voorstellen.

46 deelnemers
Wijkbudget Kroonmolenwijk

Tijdslijn

1

Kroonmolen Denkt

01 dec. 2023 - 12 mrt. 2024

Wat is jouw voorstel?

Om van de Kroonmolenwijk een échte thuis te maken, zetten we in op volgende thema’s:

 • meer ontmoeting en verbinding tussen de buurtbewoners
 • meer groene zones
 • minder verkeersdrukte en meer parkeermogelijkheden
 • meer ondersteuning en hulp

Aan jou om stap voor stap met minstens één van deze thema’s aan de slag te gaan en je voorstel in te dienen!

In het bijgevoegde ‘rapport Kroonmolen Luistert’ en ‘samenvatting Kroonmolen Luistert’ vind je meer informatie over de uitdagingen voor de Kroonmolenwijk.

2

Kroonmolen Evalueert

13 mrt. 2024 - 20 mrt. 2024

In deze fase controleren we welke voorstellen ‘ontvankelijk’ zijn (zie artikel 3 in het ‘reglement wijkbudget’). Voorstellen die niet ontvankelijk zijn kunnen we niet selecteren voor een volgende fase.

3

Kroonmolen Concreet

20 mrt. 2024 - 17 jun. 2024

We verzamelen alle ideeën en begeleiden iedereen die een voorstel heeft ingediend. Zo komen we tot kwalitatieve projecten die waardevol zijn voor zoveel mogelijk wijkbewoners van verschillende doelgroepen en leeftijden. Gelijkaardige voorstellen brengen we samen in een projectgroep, en daarnaast brengen we je ook in contact met stadsdiensten en organisaties die zich over vergelijkbare thema’s buigen.

We begeleiden jouw projectgroep stapsgewijs bij het opstellen en indienen van jouw projectfiche: 

 • Stap 1: Zaterdag 20 april organiseren we van 10 tot 12u een eerste workshop. Binnen jullie projectgroep maken jullie kennis met elkaar, verkennen jullie de voorstellen en dromen jullie van de meest ideale uitkomst van jullie project. Tot slot prikken jullie een datum voor de volgende twee workshops.
 • Stap 2: Tijdens de tweede workshop (op dinsdag 14, donderdag 16 of zaterdag 18 mei) formuleren jullie helder de doelstellingen van jullie project en stellen jullie een financieel plan op. Ook krijgen jullie de kans om de projectmarkt voor te bereiden.
 • Stap 3: Op vrijdag 24 mei vindt de projectmarkt plaats. Jullie stellen het project voor in de wijk en krijgen advies van inwoners. Grote kans dat jullie deze feedback goed kunnen gebruiken om jullie ideeën verder te verfijnen! Of misschien leggen jullie wel contact met iemand die kan helpen bij de uitwerking ervan? Het wijkpaneel luistert aandachtig naar jullie voorstelling en geeft een geschreven advies mee. 
 • Stap 4: Tijd voor de derde en laatste workshop! Die vindt plaats op dinsdag 4, donderdag 6 of zaterdag 8 juni. Op die dag verwerken jullie het advies dat jullie eerder van het wijkpanel en de buurtbewoners meekregen, zetten jullie een stappenplan uit en werken jullie het financieel plan af. 
 • Stap 5: Maandag 17 juni is de deadline om alle projecten in te dienen!
4

Kroonmolen Selecteert

18 jun. 2024 - 08 sep. 2024

We selecteerden willekeurig een representatieve groep inwoners die in het wijkpanel zetelen. Natuurlijk zorgen we voor voldoende diversiteit binnen deze groep vertegenwoordigers. In totaal bestaat het wijkpanel uit twintig mensen met een diverse achtergrond en uit verschillende leeftijdscategorieën. Zij hebben de eer om het wijkbudget van maar liefst 100.000 euro over de verschillende projecten te verdelen. Hierbij houdt het wijkpanel rekening met de voorwaarden in het reglement (zie reglement wijkbudget, artikel 4):

 1. De projecten moeten gedragen zijn in de Kroonmolenwijk.
 2. De projecten moeten het algemeen belang dienen.
 3. De projecten moeten in ruime mate voldoen aan volgende criteria:
 • De indieners van het project gaan met andere spelers uit het wijknetwerk aan de slag met de resultaten van Kroonmolen Luistert. Ze passen hun co-creatieve aanpak toe op (minstens één van) de prioritaire uitdagingen in de wijk.
 • De projecten zijn laagdrempelig en bereiken verschillende groepen inwoners van de Kroonmolenwijk, waaronder mensen in een kwetsbare positie. 

Op basis van de resultaten van Kroonmolen Luistert kwamen we tot vier belangrijke uitdagingen om van de Kroonmolenwijk een nóg leukere plek te maken: 

 1. werken aan ontmoeting en verbinding
 2. meer groene zones voorzien
 3. de verkeersdrukte beperken
 4. ondersteuning en hulp toegankelijker maken

Benieuwd naar de resultaten van Kroonmolen Luistert? Je vindt ze terug in het bijgevoegde ‘rapport Kroonmolen Luistert’ en in ‘samenvatting Kroonmolen Luistert’.

5

Kroonmolen in Actie

17 sep. 2024 - 31 dec. 2025

Van zodra beslist is welke projecten een financiële ondersteuning genieten, starten we met de uitvoering en opvolging van deze projecten.

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
6 dagen geleden
Project 'verbindende activiteiten (wijkdag?)'

Heel veel buurtbewoners dienden een verbindende activiteit in voor het wijkbudget....lichtjeswandeling, buurtfeest, theater, muziek, poppenkast, praatcafé, volksspelen,...

Er zijn ook verschillende organisaties die hun locatie ter beschikking stel…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
6 dagen geleden
Project 'herinrichting straten'

Verschillende buurtbewoners dienden voorstellen in om hun straat te vernieuwen. Het wijkbudget is helaas te weinig budget om straten volledig te vernieuwen. Maar het mogelijk maken om de huidige straten met beperkte middelen beter in te richten is we…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
6 dagen geleden
Project 'garageverkoop / ambachtenmarkt'

Enkele buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in om een garageverkoop en een ambachtenmarkt te organiseren.

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek alle ingediende …

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Meer straat- en buurtfeesten'

Enkele buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in om meer straat- en buurtfeesten mogelijk te maken.

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek alle ingediende voorstel…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'buddywerking'

Een project waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten, mekaar kunnen helpen en zodanig meer begrip opbrengen voor elkaar.  

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek alle ingediende …

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Maps to Magic'

We wensen eenieder de capaciteiten toe om zijn eigen "Map to Magic", de weg naar geluk uit te tekenen. Daartoe toveren we het voormalige JUSBOX kantoor, Nieuwstraat 17, om in een ruimte waarin alle buurtbewoners workshops voor elkaar kunnen organiser…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Muziek Verbindt'

Verschillende inwoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in rond muziek. Muziek verbindt. Via muziek leer je andere mensen en culturen kennen.

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Nederlands oefenen'

Mensen die Nederlands leren vertellen dat de Nederlandse les die ze krijgen niet voldoende is om vlot Nederlands te leren. Ze hebben aanvullend op hun lessen nood aan informele ontmoetingsmomenten Nederlands.

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Repair Café'

Het repaircafé wordt momenteel 4 keer per jaar georganiseerd. De vrijwilligers zijn een warme groep mensen. Via het wijkbudget willen we nog meer de verbinding met de Kroonmolenwijk opzoeken. Via die verbinding hopen we talenten in de wijk te ontdekk…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Belevingstuin voor personen met dementie'

De vergrijzingsgolf zal de steeds verder aanzwellen, met stijgende zorgbehoeften en bijzondere aandacht voor dementie als randeffect. Ook in Sint-Niklaas zal in de komende decennia het aantal (thuiswonende) inwoners met dementie toenemen. Wij engager…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Filmproject 'De krachtige Kroonmolenwijk'

Aan de hand van plekken, organisaties en mensen die in de wijk wonen en actief zijn, brengen we de dynamiek, diversiteit en de bijzondere verscheidenheid van de wijk in beeld.

Wil jij dit mee uitwerken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april va…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Theaterproject

We willen inzetten op sociale verbinding via een theaterproject. Iedere buur heeft zijn talenten en wij bieden een forum aan om die te uiten via theater. We zouden toewerken naar een theatervoorstelling waar iedereen welkom is.

Wil jij dit mee uit…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'propere buurt'

Enkele buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in om de straten netter te krijgen en vrij te houden van afval en hondenpoep.

Wil jij dit ook aanpakken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek …

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project 'Sport en spel'

Enkele buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in om meer plek te creëren om veilig te sporten en te spelen.

Wil jij dit ook aanpakken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek alle ingediende …

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
7 dagen geleden
Project gevelgroen

Verschillende buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in rond meer geveltuintjes.

Wil jij dit ook aanpakken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ontdek alle ingediende voorstellen op Wijkbudget K…

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
9 dagen geleden
Project fietsparkeren

Verschillende buurtbewoners dienden voor het wijkbudget een voorstel in om een oplossing te vinden voor de voetpaden die vol staan met fietsen.

Wil jij dit ook aanpakken? Kom naar de workshop op zaterdag 20 april van 10-12u in het stadhuis.

Ont…

arrow_upward